Uczniowie przyjęci do klas pierwszych szkoły ponadpodstawowej już na stronie. Informacje w zakładce rekrutacja.

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Szkoła Ponadpodstawowa

Historia szkoły

Historia szkoły

Najstarsze informacje źródłowe związane z naszą szkołą pochodzą z XVI wieku. W 1508 r. jest zapis o Wawrzyńcu, synu Jana z Przemętu, który studiował na Akademii Krakowskiej. Kilka lat później w roku 1525 pojawia się wiadomość o rektorze szkoły w Przemęcie - Walentym.
W XVII wieku była tu szkoła elementarna o 1 nauczycielu. Po II rozbiorze Polski Przemęt został włączony do Prus, które 1 czerwca 1797 r. odebrały nam prawa miejskie.
W 1861 r. do szkoły uczęszczało 166 dzieci, a koszty jej utrzymania w dużej mierze pokrywało miejscowe społeczeństwo, płacąc wójtowi w Przemęcie specjalny podatek zwany składką szkolną.

W roku 1866 był to najwyższy ze wszystkich podatków i wynosił 227 talarów.
Zaborca pruski poprzez oświatę pragnął germanizować dzieci polskie, budując w tym celu szkoły, do których uczęszczanie było obowiązkowe.
W Przemęcie zbudowano 2 budynki szkolne: pierwszy ok. 1890 roku a drugi w 1910 r. W każdym z nich znajdowały się po 2 sale lekcyjne i po 1 mieszkaniu dla nauczycieli, których sprowadzono z centralnych Niemiec.
W 1905 r. w Przemęcie, podobnie tak jak wcześniej we Wrześni, był też strajk szkolny jako forma protestu dzieci przeciw prowadzeniu nauki religii w języku niemieckim.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku, naukę w przemęckiej szkole rozpoczęto dopiero wiosną 1919 r., z chwilą wyzwolenia naszych miejscowości przez Przemęcką Kompanię Powstańców Wielkopolskich (więcej na ten temat na stronie o patronie szkoły).
W okresie międzywojennym istniała wówczas 5-klasowa katolicka szkoła powszechna 2-go stopnia z 4 nauczycielami. Nadzór nad nią sprawowała Rada Szkolna Miejscowa, która podlegała Inspektorowi Szkolnemu w Wolsztynie.
Do utrzymania szkoły zobowiązane było również miejscowe społeczeństwo. W roku 1926 budżet Rady Szkolnej Miejscowej w Przemęcie wynosił 2250 zł, który był przeznaczony na cele administracyjne, zakup opału i pomoce dydaktyczne. Naukę w tym czasie pobierało ok. 200 uczniów. Przy szkole działał chór dziecięcy, który w 1927 r. za występ na Święcie Pieśni w Wolsztynie otrzymał wyróżnienie w postaci listu pochwalnego.
Z chwilą nastania okupacji hitlerowskiej szkoła na kilka tygodni została zamknięta, a następnie wznowiona nauczanie w jednym budynku tylko dla dzieci najmłodszych, ale w języku niemieckim i przez niemieckich nauczycieli. W 1940 r. w wyniku dużego napływu rodzin niemieckich uruchomiono w 2-gim budynku szkołę dla ich dzieci.
Dzieci polskie były narażone w tym czasie na wiele szykan ze strony ich niemieckich rówieśników.
20 lutego 1945 r. po 5 latach okupacji w murach naszej szkoły zadźwięczała mowa polska w dziękczynnej modlitwie oraz pieśni "Boże, coś Polskę".
W pierwszych dniach do szkoły zgłosiło się179 dzieci, a sale lekcyjne były zdewastowane, nie mając nawet ram okiennych. Placówkę jednak dość szybko uruchomiono dzięki dużemu zaangażowaniu mieszkańców oraz ówczesnego kierownika szkoły, Bolesława Zielińskiego. Wystąpiły trudności z realizacją programu nauczania. Zróżnicowany wiek i poziom wiedzy uczniów powodował, że w niektórych klasach, skupiających głównie roczniki starsze, zastosowano skrócony program trwający 1 semestr. W tym samym okresie szkoła prowadziła kursy oświaty dla dorosłych w zakresie 7 klas szkoły podstawowej.
Kolejne lata przyniosły systematyczny rozwój organizacyjny szkoły. Do połowy lat sześćdziesiątych był on oparty na szkole 7-klasowej, a od 1 września 1966 r. - na 8-klasowej.
W latach 1945-1973, tj. do czasu, kiedy wprowadzono szkoły zbiorcze, liczba uczniów w Szkole Podstawowej w Przemęcie wzrosła niemal dwukrotnie.

Zwiększająca się liczba uczniów pociągała za sobą konieczność rozbudowania bazy lokalowej szkoły, która zmuszona była wtedy do pracy na 2 zmiany. Częściowo tą trudną sytuację usiłowano złagodzić poprzez adaptację 1 1962 r. budynku gospodarczego na pracownię zajęć praktyczno-technicznych.
Właściwa poprawa warunków lokalowych nastąpiła dopiero w 1966 r. po wybudowaniu pawilonu z 7 salami lekcyjnymi i świetlicą. Równocześnie oddano do użytku budynek mieszkalny z 2 mieszkaniami dla rodzin nauczycielskich, a w 1974 r. wybudowano dom nauczyciela z 4 mieszkaniami.
Od 1 września 1973 r. w wyniku ówczesnej reformy oświaty zaczęto tworzyć w Polsce zbiorcze szkoły 8-klasowe, do których dowożono specjalnymi autobusami uczniów z okolicznych mniejszych placówek. Zbiorcza szkoła Podstawowa, a od 1976 r. Zbiorcza Szkoła Gminna w Przemęcie, ponownie stanęła przed barierą braku pomieszczeń dydaktycznych, w tym brakującej sali gimnastycznej, a liczba uczniów przekraczała 450.
Kolejna rozbudowa przemęckiej szkoły nastąpiła w latach 1993 - 1996. W 1994 r. została oddana do użytku sala gimnastyczna wraz z zapleczem higieniczno-sanitarnym, a w 1996 r. - część dydaktyczna z 6 salami lekcyjnymi, 2 gabinetami (wicedyrektora i pedagoga) oraz z małowymiarową drugą salą gimnastyczną.
Z dniem 1 września 1999 r. placówka nasza otrzymała nazwę Zespół Szkół Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Przemęcie, w której pobiera edukację 531 uczniów w 28 oddziałach, w tym 57 uczniów w 2 oddziałach gimnazjum i przy obsadzie 38 nauczycieli.

Data dodania: 2018-04-25 22:08:16
Data edycji: 2019-06-06 19:58:53
Ilość wyświetleń: 1286

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Zobacz

Nasi Partnerzy

"Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia"

Seneka Młodszy
Godło
Zespół Szkół
w Przemęcie

64-234 Przemęt

Szkolna 1

64-234 Przemęt

ul. Powstańców Wielkopolskich 1

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Zadzwoń Wyślij sms Wyślij e-mail trasa dojazdu